Hva med å bli fadder?

Publisert: 10. mai 2018  av Svein Thygesen

Kunne du tenke deg å bidra til hyggeligere golfbane?

Ofte er tee-stedene et forsømt kapittel på flere baner. Vi ønsker at spillere som benytter seg av banen vår får en fin opplevelse av ryddighet og at ting er på stell. Vi ønsker derfor å innføre en fadderordning på banens tee-steder. Det er ingen stor jobb, men den bidrar til å øke opplevelsen det er å spille banen vår.
Fadder-oppgaven går bl.a. ut på å børste utslagsmatter hvor de finnes, samle opp brukne pegger på og omkring tee-stedet.
Oppgaven vil vel best passe for spillere som ofte spiller banen.

Interesserte kan henvende seg til Svein Thygesen, tlf. 91885114, eller e-mail: thyges@getmail.no for å få tildelt tee-sted.