Medlemskap

Medlemskap i Hvaler Golfklubb

Vennligst bruk dette skjema dersom ønsker medlemskap i Hvaler Golfklubb/Hvaler Golfbane. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.

Organiseringen av golfanlegget
Hvaler Golfbane AS eier golfanlegget på Hvaler.  Hvaler Golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund (NGF) og Norges Idrettsforbund, og er underlagt de krav og regler som til en hver tid gjelder. Avtale godkjent av NGF regulerer forholdet mellom Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane AS. Et nært og godt samarbeid mellom golfklubb og baneselskap er prioritet, og er en forutsetning for at Hvaler Golfbane skal være et trivelig og inkluderende golfanlegg.

Årlig avgift
Den årlige avgiften er summen av to kostnader til bane drift/vedlikehold og klubbkontingent. Avgifter til drift/vedlikehold av golfbanen fastsettes årlig av Hvaler Golfbane AS og skal relatere seg til de faktiske kostnader som påløper i løpet av en sesong. Klubbkontingenten fastsettes av årsmøtet i Hvaler Golfklubb og dekker avgifter til NGF og utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter.

VIKTIG
Eventuell utmelding av Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den årlige totale avgift som klubb og bane fastsetter i fellesskap.

Vennligst kontakt oss dersom noe skulle være uklart på mail : medlemskap@hvalergk.no eller ring på 90 95 99 00 Innvalg 2 Hvaler Golfbane.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Hvaler Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Eventuell utmelding av Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den årlige totale avgift som klubb og bane fastsetter i fellesskap.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her