Nyheter

Referat fra Årsmøtet 2021

Av: Svein Thygesen  |  Publisert: 30. mars 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Møteformat: Digitalt


Historisk årsmøte fant sted 27. Mars, hvor 30 medlemmer hadde logget seg på. Nedenfor følger referat fra møtet.

1. Åpning
Leder Finn-Arne Kjølberg ønsket velkommen til klubbens første digitale årsmøte. 30 medlemmer var pålogget.

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Finn-Arne Kjølberg blir valgt som møteleder.
Gunn Engebretsen ble valgt til referent.
Fredrik Kjenne og Knut Egil Knutsen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen.
Godkjent

4. Godkjenne sakslisten.
Godkjent

5. Årsmelding
Gunn Engebretsen leste årsmeldingen, som ble godkjent.

6. Innkomne forslag
Styret kom med forslag til at Hovedavtalen og Særavtalen mellom Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane A/S heretter bare må godkjennes av Styret, og ikke av Årsmøtet.
Enstemmig godkjent.

7. Regnskap
Finn -Arne Kjølberg leste kontrollkomiteens uttalelse om driften og regnskapet for 2020.
Regnskapet for 2020 viser et driftsoverskudd på kr. 69 847,91.
Hvaler Golfklubbs egenkapital er på kr. 495 809,84.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

8. Fastsette medlemskontingenten for 2022.
Årsmøtet vedtok enstemmig at årskontingenten for 2022 blir kr. 800,- for seniorer og kr. 350,- for juniorer.

9. Budsjett
Enstemmig vedtatt.

10. Valg
Valgkomiteens innstillinger til styret og komiteer ble enstemmig vedtatt.

Vår nye leder Lasse Heier takket alle for tilliten. Han rettet en stor takk til de som gikk ut av styret og komiteer. Avtroppende leder, Finn-Arne Kjølberg, sa seg villig til å bistå den nye lederen med gode råd.
Vi ser fram til et nytt trivelig golfår med stor aktivitet på banen.

Gunn Engebretsen, referent
Knut Egil Knutsen, sign.
Fredrik Kjenne, sign.


 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her